วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม (พระธรรมสิงหบุราจารย์ )สวดมนต์
บทสวดมนต์
บทแผ่เมตตา
บทอุทิศส่วนกุศล (บทกรวดน้ำ)
วิธีการสวดมนต์
ลำดับการสวดมนต์
เหตุใดต้องสวดอิติปิโสเท่าอายุ + ๑
การเปลี่ยนจาก “เต” เป็น “เม” ในบทสวดมนต์
วิธีการแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล
ถามตอบเรื่องการสวดมนต์ โดยพระธรรมสิงหบุราจารย์
บทสวดมนต์แปล

ทำกรรมฐาน
วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
คติธรรมคำสอน เรื่องการปฏิบัติกรรมฐาน
กรรมฐาน โดยพระธรรมสิงหบุราจารย์
วิปัสสนากรรมฐานคืออะไร
ธุระในพระศาสนา
การเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐาน
อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม
ประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
สติปัฏฐาน ๔ ปิดอบายภูมิได้

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...