วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การอุทิศบุญที่ได้รับผลทันที

การอุทิศบุญที่ได้รับผลทันที


การอุทิศบุญหรือการโอนบุญสามารถทำได้ทุกขณะจิต ดังนี้

1. การโอนบุญในชีวิตประจำวัน

ขณะที่ทำ ผู้ทำมีความสุขและมีความยินดีในการกระทำ เช่น ตอนเช้า

- ทำอาหาร-จัดอาหารให้ผู้อื่นกิน

- ป้อนข้าวให้ลูก

- ให้เงินลูกไปโรงเรียน หรือไปส่งลูกที่โรงเรียน

-ให้ข้าวสุนัข หรือให้อาหารสัตว์เลี้ยง

บุญเหล่านี้สามารถโอนบุญได้ทันทีโดยตั้งจิตอธิษฐานว่า บุญนี้ยกให้กับ... (เจ้ากรรม นายเวรที่เบียดเบียนข้าพเจ้า, เทวดาผู้รักษาข้าพเจ้า,เทวดาผู้รักษาพ่อแม่ข้าพเจ้า... ฯลฯ)”

ตอนกลางวัน ขณะทำงาน

- ขณะยื่นงานให้กับเจ้านาย

- เลี้ยงอาหารผู้ร่วมงาน


ตอนกลางคืน


- จัดที่นอนให้ลูก ห่มผ้าให้ลูกให้สามีภรรยา

- ดู VCD หรือฟังธรรมะแล้วเกิดความรู้หรือเกิดปีติ

หมายเหตุ เมื่อได้ทำความดีอะไรก็ตามแม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สามารถอุทิศบุญนั้นได้ทันที

2. การโอนบุญเมื่อไปวัด

- ขณะใส่บาตรหรือถวายของพระให้ตั้งจิตอธิษฐานทันทีว่า “บุญนี้ยกให้เจ้ากรรมนายเวรที่มาเบียดเบียนข้าพเจ้าและเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าเมื่อรับบุญแล้ว...(ช่วยข้าให้ได้เลื่อนตำแหน่งและได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นฯลฯ)

- ขณะที่เห็นผู้อื่นทำบุญ เช่น เห็นผู้อื่นถวายของพระ ให้อธิษฐานจิตว่า “ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญที่ท่านทำบุญที่เกิดจากการอนุโมทนานี้ขอยกให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าที่เดินทางมาถึงและเหล่าเทพเทวาที่อยู่บริเวณบ้านข้าเมื่อรับบุญแล้วขอให้...(ดูแลรักษาบ้านข้าให้มีความสงบสุขและปลอดภัยฯลฯ)”

- ขณะฟังเทศน์จากพระก็โอนบุญได้เช่น “ขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ที่เทศน์ บุญนี้ยกให้แก่...(เจ้ากรรมนายเวรที่มาเบียดเบียนลูกข้าพเจ้าและเทวดาประจำตัวลูกข้าพเจ้า เมื่อรับบุญแล้ว จงช่วยให้...ลูกข้าเรียนเก่งและชื่อฟังพ่อแม่ ฯลฯ)”

-ขณะเตรียมของถวายพระ, ล้างจาน กวาดลานวัด ฯลฯ สามารถโอนบุญได้โดยอธิษฐานจิตว่า “บุญนี้ยกให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่มาเบียดเบียนพ่อแม่ของข้าพเจ้า และเทวดาประจำตัวพ่อแม่ของข้าพเจ้า เมื่อรับบุญแล้วจงช่วยให้...(พ่อแม่มีความสุขความสบาย หายขี้บ่น ฯลฯ) ในส่วนของวงเล็บสามารถปรับเปลี่ยนคำได้ตามแต่ใครจะคิดอธิษฐานเอา

หมายเหตุ การโอนบุญ โอนให้แก่เทวดาประจำที่ทำงาน.... (เทวดาประจำบ้าน ฯลฯ เพื่อขอให้ท่านช่วยประสานงานกับเทวดาประจำตัวเราเพื่อช่วยให้... (สิ่งที่ปรารถนาสัมฤทธิ์ผล) การโอนบุญในขณะที่ได้ใส่บาตรหรือได้ถวายของพระฯลฯ นั้น เมื่อของวางหลุดจากมือของตนปุ๊บให้รีบคิดโอนบุญทันทีอย่าชักช้า แล้วก็ไม่ต้องไปกรวดน้ำให้เสียเวลาเพราะบุญจะสำเร็จแก่ผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์จากการคิดให้(โอนให้)ไม่ใช่สำเร็จเพราะการกรวดน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...