วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พลิกชีวิตจากด้านมืดสู่ด้านสว่าง ของพระภาสกร ภาวิไล ฉายา ภูริวฑฒโน

ชื่อ - ฉายา พระภาสกร ภาวิไล ฉายา ภูริวฑฒโน
วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๔ ณ แคนเบอร่า ออสเตรเลีย
เป็นบุตรของ ศ.ดร. ระวี ภาวิไล นางอุไรวรรณ ภาวิไล
อายุ ๔๗ ปี
บรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๑๕-๒๕๑๗
เมื่ออายุ ๑๒ ปี วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ วัดพันหลัง จ.เชียงใหม่

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๒ สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
พ.ศ. ๒๕๒๖ สำเร็จปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๑๕ ,๒๕๑๗ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันท ภิกขุ )เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.๒๕๓๙ วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ อุปสมบท ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. โดยมี สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สันตังกุโร ) วัดเทพศิรินทราวาส กทม.เป็นพระอุปัชฌาย์
ประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ -๒๕๓๘ ผู้จัดการ บริษัทพิคเจอร์ โพรเจค จำกัด
ให้บริการถ่ายภาพบุคคลและภาพโฆษณา

ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...