วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม (วัดอัมพวัน) สอนวิปัสสนากรรมฐาน

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม (วัดอัมพวัน) สอนวิปัสสนากรรมฐาน
ตอนที่ 1 การเตรียมตัว

ตอนที่ 2 กำหนดตำแหน่งของลิ้นปี่ตอนที่ 3 การกำหนดอิริยาบถท่ายืน (ยืนหนอ 5 ครั้ง)ตอนที่ 4 การเดินจงกรมตอนที่ 5 การกำหนดอิริยาบถนั่งตอนที่ 6 การกำหนดอิริยาบถนั่ง (ยุบหนอ พองหนอ)


ตอนที่ 7 ประโยชน์ของวิปัสสนากรรมฐานตอนที่ 8 ประโยชน์ของวิปัสสนากรรมฐานตอนที่ 9 การแผ่เมตตาและแผ่ส่วนกุศล

ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...