วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 โดย พระอาจารย์วีระนนท์ วีรนนฺโท

พระอาจารย์วีระนนท์ วีรนนฺโท สอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ระหว่างวันที่ 17/3/53 ถึงวันที่ 23/3/53
ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...