วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พระอาจารย์มหาสีไพร อาภาธโร สอนสมาิธิเพื่อการผ่อนคลายรักษาสุขภาพ

พระอาจารย์มหาสีไพร  อาภาธโร
ในรายการ รายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุข ช่อง TNN2


พระอาจารย์มหาสีไพร อาภาธโรสอนสมาธิเพื่อการผ่อนคลายรักษาสุขภาพกายและจิตโดยองค์รวม

ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...