วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ธรรมะสนุกๆ กับพระมหาสมปอง

ธรรมะสนุกๆ กับพระมหาสมปอง

พระมหาสมปอง ตาลปุุตโต จากรายการเจาะใจ

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ธรรมะกับเศรษฐกิจ โดย ท่่าน ว.วชิรเมธี

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พูดถึง ธรรมะกับเศรษฐกิจ
ในโอกาสเปิดโครงการธรรมะใกล้มือ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมกับธรรมะภาคีต่างๆ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...